Sunday, February 3, 2013

မွီတြယ္ခြင့္


ပင္ဖ်ားကိုင္းဖ်ားမွာ..
ပြင့္ခြင့္ရတဲ့ပန္းေလာက္
ရင္တဖိုဖိုနဲ ့လန္းဆန္းခြင့္ရတာ
ဘယ္သူနားလည္နိုင္ပါ့မလဲေလ....
ဘယ္အခ်ိန္မွာ ...
ကိုင္းဖ်ား တခ်က္အခါ..
ေျမမွာ ခ ရမလဲေပါ့...။ ။


သစ္နက္ဆူး 

No comments: